12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


energikrise.no

Desse sidene er laga av nokre individ som er interesserte i energisituasjonen i verda. Det er såleis ingen organisasjon som står bak. Vi meiner at dette er den mest underrapporterte saka i verda i dag.På ein skala frå ein til ti, gjev Matt Simmons (omtala annanstads) global oppvarming ein 3'ar når det gjeld alvor i situasjonen. Samstundes gjev han "Peak Oil" verdien 12 på same skala. Vi går ikkje akkurat god for denne rangeringa, men at det er og vil bli ei stadig viktigare sak framover, er vi overtydde om.

Siktemålet er å gje grunnleggande informasjon om temaet "energikrise", om utfordringane verda står overfor når oljeutvinninga i verda tek til å gå nedover. Det fins mengder av nettstader som omhandlar dette, men lite på norsk. For folk som ikkje trivst med å lese engelsk eller andre framandspråk, håpar vi denne nettstaden vere til nytte.

Vi vil også prøve å kome med noko informasjon om olje- og gassutvinninga på norsk kontinentalsokkel.

Begge målformer vert nytta. Dei som har kognitiv kapasitet til å tileigne seg stoffet, bør også kunne forstå nynorsk.

Vi ser oss ikkje syn med å starte nokon organisasjon for å arbeide med desse spørsmåla, men ser gjerne at andre gjer det...

 

Ansvarleg for nettstaden er Olav Hauso. Eg redigerer etter "ver varsam"-plakaten. Sjølve stoffet bør ikkje handsamast med altfor mykje varsemd..

 

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design