12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


 

Kjøp av DVD'ar frå energikrise.no

 

"Peak Oil, -Imposed by Nature." Norsk tekst. 140,- kroner

"The end of Suburbia. Oil Depletion and the Collapse of the American Dream". Norsk tekst. 160,- kroner

"How Cuba Survived Peak Oil." Norsk tekst. 150,- kroner

Albert A. Bartlett: "The Essential Exponential - Arithmetic, Population and Energy".
Norsk tekst. 60,- kroner

"Money as Debt" "Pengar skapte av gjeld" Kanadisk teiknefilm om monetær teori. Norsk tekst. 130,- kroner

"Crash Course" Chris Martenson sin gjennomgang av "tilstanden i verda". Ikkje teksta på norsk. 70,- kroner

Ved kjøp av fleire filmar er det 15% rabatt.

 

*Namn:

*Adresse:

*Postnummer:

*Poststad:

E-post:

Eg ynskjer å motta e-postvarsel om oppdateringar på energikrise.no

Kommentarar/andre opplysningar:

Felt merka * er naudsynte.
Prisane er inkludert pakking og porto.

 

 

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design