12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


Nyheitsbrev

Nyheitsbreva ser ikkje lenger så nye... Påfylling av nytt stoff har etter januar 2006 foregått i bloggen.

Vi tek sikte på å samle nokre av (dei beste) innlegga og publisere dei som PDF-filer her framover. Men for all del: Dei gamle er framleis aktuelle.

Nyheitsbreva er i PDF-format, du treng Adobe Acrobat Reader® for å lese dei. Denne kan nedlastast gratis herifrå.

Nummer 4: Januar 2006

 • Gassutvinning fra norsk sokkel
 • Norsk energiforsyning i et hundreårs-perspektiv
 • Energiforbruk og kilder for noen land
 • "Energikrise" i Møre og Romsdal
 • "Smånytt"

Les her

Nummer 3: Desember 2005

 • Oppdatering i utvikling i oljeutvinningen på norsk sokkel
 • Oppdatering i utviklingen i global oljeutvinning
 • Betydingen av å kunne forutsi fallraten (decline rate)
 • "Smånytt"

Les her

Nummer 2: Juli 2005

 • Utvikling i den globale oljeproduksjonen. Hvilke land vil øke og hvilke vil minke.
 • Oljeproduksjonen i Russland
 • "Smånytt"
 • Lenker til avisdebatt i "Aftenposten"

Les her

Nummer 1: Mai 2005

 • Vil den globale oljeforsyningen kunne passere 85 Mb/d?
 • Er den globale oljeforsyningen i ferd med å "makse ut"?
 • Passerte total norsk petroleumsutvinning toppen i 2004?
 • Produksjon fra Troll, Oseberg og Statfjord fra Jan. 2000
 • Referat frå møte "Entering the Age of Oil Depletion", Edinburgh 25.april 2005 (Kortversjon!)

Les her

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design