12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


 

Linkar

Det finst ei mengde nettstadar som
omhandlar Peak Oil og konsekvensane av denne. Nedanfor finn du nokre av dei viktigaste.

     
  Norsk nettstad med polemisk snert.  
  Om du vil fylgje med på ein nettstad om energispørsmål, er dette staden. Daglege oppdateringar og god kvalitetssikring.  
  Amerikansk diskusjonsforum. Artiklar med fagleg tyngde og sivilisert debatt omkring desse. Nytt stoff dagleg.  
  ODAC,The Oil Depletion Analysis Centre er ei engelsk side med analyser av energisituasjonen. Linken tek deg til nyheitsbrev som kjem ut kvar veke.  
  Amerikansk side laga av Matt Savinar, ein ung jurist(!) Av mange sett på som vel svartsynt, men tek opp mange interessant økonomiske og samfunnsmessige konsekvensar av Peak Oil.  
 
ASPO, grunnlagt av Colin Campbell. I dag leia av professor i fysikk ved Uppsala Universitet, Kjell Aleklett.
 
  Den irske avdelinga av ASPO, her ligg mellom anna nyheitsbreva som Colin Campbell gav ut i perioden 2001-2009.  
  Amerikansk side som ser på korleis leve i ei verd utan dei karbonbaserte energiressursane.  
  "The UK's Peak Oil Community". Storbritannia.  
 

I årevis har det blitt varsla om ei komande ressurskrise, men varslarane har blitt skulda for å rope ulv. No er det alvor: Wolf at the Door, The Beginner's Guide to Peak Oil.

 
       
  "Energiepolitik braucht objektive Informationen". Diverse rapportar prega av tysk grundigheit, mellom anna er rapporten om kolforsyninga i verda tankevekkande. Så tysken er rusten og Derrick er ikkje lengre blant oss? Velg "English" og alt ordnar seg.
 
  Blogen "Resource Insights" av Kurt Cobb. Lever opp til namnet.  
       
Økonomi   Minkande tilgang på energi => minkande økonomi. Det er difor all grunn til å følge den økonomiske utviklinga framover.  

 
  Kva skjer dersom dei enorme finansielle fordringane som skvulpar rundt i den globale økonomien ikkje kan innfriast av framtidig produksjon av fysiske varer og tenester? Blogen "The Automatic Earth" ser på økonomien i ei verd der vekst ikkje lengre er mogleg.  
 

Analyser av gjeld & vekst som er tungt fagleg begrunna, men likevel lett tilgjengelege: Den australske økonomiprofessoren Steve Keen plukkar den økonomiske liberalismen si manglande forståing av pengar og pengepolitikk i fillebitar.
Han oppsummerer året 2009 slik: Party like it's New Year's Eve 1930.

 
       
       
       
       

     
 Lett råolje, BRENT


Følg med kva som skjer på energifronten i bloggen:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

-Den beste referansedatabasen om energispørsmål på norsk

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design