12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     


 

Dokumentar produsert av Tropos Dokumentar, Oslo. Produsent/regissør/fotograf er Amund Prestegård.

Format: DVD
Ekstra plate med norsk tekst
Lengd : 28 minutt
Pris : 140,- kronerKort om filmen:

Gjennomgangsfigur er Colin Campbell. Han tek oss mellom anna med til Stavanger, der han forklarer dei ulike fasane i oljeutvinninga i eit felt: Funn, aukande og deretter minkande produksjon. Han viser at dette er eit mønster som vil gjenspegle seg i den globale oljeproduksjonen, og det om ikkje lenge..

Richard Webb er finansiell risikoanalytikar. Han ser klare teikn på at ojemarknaden nærmar seg eit ytterpunkt, der "småhendingar" får eit uforholdsmessig stort utslag i oljeprisen.Han understrekar at dramatikken ikkje i første omgang er knytt til når vi går tomme for olje, men den dagen der er mindre i morgon enn i dag..

Olve Torvanger er petroleumsgeolog. Han konstaterer at trass i meir sofistikert leiteutstyr, finn ein stadig mindre.

Matthew Simmons uttrykkjer uro for at vi kan gå øydeleggande tider i møte dersom vi ikkje snarast tek energiutfordringane på alvor.

Aage Figenschou er norsk styremedlem i Simmons & Co.Han forklarer at "Peak Oil" ikkje tyder kø ved bensinpumpene neste dag. Men det vil innebere eit konstant press mot aukande prisar.

Chris Skrebowski spår mykje sterkare innvolvering av offentlege styresmakter. Kanskje direkte rasjonering..

I det heile er filmen ei kortfatta og konsis innføring i "Peak Oil". Høgst sjåverdig!

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design