12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

     
 

Du kan lese ein omtale på engelsk her

Format: DVD
Ekstra plate med norsk tekst
Lengd: 78 minutt
Pris: 160,- kroner

Filmen er teksta på norsk av energikrise.no, noko som kanskje viser att :-)

 

Kort omtale av filmen.

"The End of Suburbia" tar oss med på et bredt historisk sveip over hva som har gjort USA til det landet det er i dag, og ikke minst hva som vil skje med denne måten å innrette samfunnet på når overfloden av billig energi er i ferd med å ta slutt. Den trekker opp de lange linjene helt tilbake til starten på industrialismen, og viser hvilke vilkår som ligger bak framveksten av den amerikanske måten å leve på, med sin enorme forbruk av fossil energi, nemlig de store funnene av olje på det amerikanske kontinentet.

 

Selve ordet "Suburbia" lar seg vanskelig oversette, men betegner det enorme landskapet av forsteder som brer seg ut fra de amerikanske storbyene. Denne måten å bo på har blitt selve den amerikanske drømmen. Framveksten av dette bilbaserte bosetningsmønsteret var ikke bare et svar på ønsket om "det gode liv", men også en løsning på et problem: overskudd av billig olje.
USA har i tida etter den andre verdenskrigen blitt låst enda mer fast i dette mønsteret. Nesten all kollektiv persontransport er nedlagt, transportbehovet kan kun dekkes ved hjelp av privatbiler. Og utviklingen har bare akselerert de siste 20 åra.
Temaene i filmen blir presentert av TV-kommentatoren Barry Zwicker.


Forfatteren og samfunnskritikeren James Howard Kunstler har skrevet flere bøker om arkitektur og samfunnsplanlegging, og har vært aktiv i bevegelsen "New Urbanism", en bevegelse for å skape en mer menneskelig form for urban bosetning. Kunstler tar oss med tilbake til starten på industrialismen, og forklarer hvordan de mistrøstige livsvilkårene i de amerikanske industribyene på 1800-tallet førte til en drøm om et annet liv, et liv på landet. "Suburbia" oppstod som et svar på denne drømmen, og billig energi gjorde realisering av drømmen mulig. Men ble det egentlig et liv på landet? Kunstler har sterke meninger om det.
Han er en underholdende forteller, og legger fram poengene sine på en måte som er både underfundig og tildels sarkastisk.

Forøvrig er flere av de kjente deltakerne i debatten om "Peak Oil" med, som Matthew Simmons, Richard Heinberg, Colin Campbell, Richard Deffeyes og Julian Darley.


Filmen favner som nevnt bredt, og tar opp både situasjonen med hensyn til den framtidige tilgangen på fossil energi, men også hvilke alternativer som finnes. Den går inn i diskusjonen om både den såkalte hydrogenøkonomien, mulighetene for å dekke energibehovet ved bruk av biologisk brensel, og hvilket bidrag vindenergi og solenergi kan gi. Og den tar opp "den grønne revolusjonen", det at 90% av energien i maten vi produserer kommer fra fossile kilder. Hva skjer når vi må klare oss uten?
Og ikke minst tar den opp hva som vil skje når USAs energiforsyning kommer i klemme, hva mente visepresident Cheney (en mann fra oljeindustrien) egentlig da han snakka om krigen i Irak som "starten på en konflikt som ikke vil ta slutt i vår levetid"?

"The End of Suburbia" er ikke utelukkende basert på intervjuer, den inneholder også en mengde filmklipp: tilbake til industrialismens barndom, via de tidlige forstedene, framveksten av bilismen, diverse aspekter ved oljeproduksjon, og helt fram til det moderne amerikanske urbane landskapet.

Men likevel er det fortellerne som bærer filmen, de er alle personer med en evne til å stille problemstillingene skarpt og sette dem inn i en historisk sammenheng. Historien blir fortalt uten bruk av effekter, likevel sitter en igjen med følelsen av å ha sett en thriller like mye som en dokumentar.

Og som kjent overgår virkeligheten fantasien."The End of Suburbia" er en sterk påminnelse om det.

 

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design