12.januar 2009
Garambo:
"Peak Money" og kollaps...
Les meir her

5.september 2007
John Busby:
Atomenergi: Mye fra lite?
Les meir her

8.juni 2007
Ny framsidetekst

22.januar 2007
Chris Skrebowski:
Ope brev til Peter Jackson i CERA.
Les meir her

 

 

 

     


The Essential Exponential

Arithmetic, Population and Energy.

Eit foredrag om konsekvensane av eksponentiell vekst.
Ved Professor Emeritus i fysikk ved universitetet i Boulder, Colorado,  

Albert A. Bartlett


1 time og 14 min, fordelt på to avsnitt.

 

Ein aldrande fysikkprofessor, eit kateter og nokre plansjar. Ingen fakter eller effektar, ingen eksplosjonar, ingen fysiske fenomen på grensa til det paranormale.

Ikkje det du ser for deg som underhaldning kanskje.

Men gløym alle forestillingane du har frå fysikktimane du har lidd deg gjennom. Dette er ein pedagogisk "tour de force", ein pedagogisk kraftprestasjon som vi vil tru dei færraste har opplevd nokon gong.

Bartlett viser med ei mengde konkrete eksempel dei lause påstandane, ønskjetenkinga og den direkte svindelen som kjenneteiknar utsegnene til tilhengarane av økonomisk vekst, og all annan vekst som er ein nødvendig konsekvens av denne.

Gjennom bruk av enkel aritmetikk viser han kor meiningslaus påstanden om "berekraftig vekst" er. Vekst er, pr. definisjon ikkje berekraftig.   På eit eller anna punkt vil veksten stoppe. Når dette skjer, fordi vi har passert ei rad fysiske grenser, vil også valfridomen vår vere borte.

Bartlett opnar forelesinga med eit postulat: "The Greatest Shortcoming of the Human Race is our Inability to Understand the Exponential Function."   Gjennom forelesinga søker Bartlett å vise at dette er sant. Men sjølv om dette er grunntemaet, kjem han inn på så mange av problemstillingane menneska er i ferd med å bli stilte overfor i den næraste framtida, at berre det er ei lita skattekiste. Kor lenge vil vi for eksempel kunne skaffe oss energi frå dei uendeleg store kolreservane. 600 år? Bartlett gir den rystande aritmetiske sanninga.

Bartlett poengterer at det han kjem med ikkje er synspunkt, men fakta baserte på enkle etterprøvbare reknestykke.

Vi skal ikkje kome med fleire eksempel, la heller Bartlett ta deg med på denne turen!

Dersom du er pedagog sjølv bør du i alle fall koste på deg å sjå denne filmen. Korleis er det mogleg å snakke om eksponentiell vekst i ein time uten at publikum rekk å koste på seg eit einaste gjesp?

Svaret er like enkelt som det er vanskeleg: Bartlett får deg til å forstå at dette angår deg, dette er heilt grunnleggande for å forstå framtida vår. Og sjølv om ingen kan spå om framtida, er det likevel mogleg å rekne seg til konsekvensane av mange av dei valga vi gjer i dag. Desse konsekvensane vil kome til å danne rammevilkåra for korleis livet blir i framtida.

Ved å knyte aritmetikken til eksempel frå den verkelege verda, løftar han aritmetikken frå (tilsynelatande) meiningslause abstraksjonar til noko som verkeleg angår oss.

Filmen er teksta på norsk av energikrise.no

Vi distribuerar filmen til kostpris, Kr 60,- inkl. porto.

Kjøp filmen, kopier og sprei han til alle du trur vil ha interesse av han.

For i Bartlett si ånd:

"We cannot let others do our thinking for us."

 

     
 


To get the BRENT oil price, please enable Javascript.

Lett råolje, Brent.


Vår (enn så lenge.. ) parkerte blog, som likevel kan vere av historisk interesse:

"Kveldssong for hydrokarbonar"

Rune Likvern med ny blog om energi, økonomi og alt i mellom:

"FRACTIONAL FLOW"

 

 "Dei neste 20 åra vil bli heilt ulike dei 20 siste"
Dette er konklusjonen til Chris Martenson i ein serie på 20 foredrag om vekst og økonomi, energi og miljø.
Det er ikkje lenger spørsmål om kanskje eller når, vi står no midt oppe i det som vil bli eit knekkpunkt i menneska si historie.
Foredraga kan du sjå på nett eller DVD Les meir..


"Money as Debt" er noko så uvanleg som ein teiknefilm om monetær teori. Dette er grunnleggande kunnskap for dei som vil prøve å forstå finanskrisa.Les meir her


Om korleis Cuba klarte seg etter at Sovjetunionen kollapsa og energitilførsla vart drastisk redusert. Norske tekstar. Les meir her


"Den største veikskapen til menneska er deira manglande evne til å forstå eksponential- funksjonen". . Ikkje mindre enn ein pedagogisk kraftpresentasjon om møtet mellom eksponentiell vekst og dei fysiske realitetane. Les meir her.DVD av den norske filmskaparen Amund Prestegård. Presentert av Colin Campbell.
Les meir her


Framifrå DVD om oljeuttøminga, verda og USA. Kjøp han her og du får med ein versjon med norske tekstar.
Les meir her

 

 


   

Ansvarleg redaktør: Olav Hauso | Design by:Skjelvik Design